ALTAAN VEDENHOITO

Ulkoporealtaiden vedenhoito on tärkeä osa altaan ylläpitoa ja omistajan vastuulla on huolehtia siitä, että vesi on kylpijöille puhdasta ja hygieenistä.  Suodattimien pesu, järjestelmän desifiointi ja veden vaihto on tehtävä riitävän usein. Erityisesti lämminvesialtaiden vedenlaadun tarkkailuun ja tarvittaviin huoltotoimenpiteisiin tulee kiinnittää riittävästi huomiota, koska hoitamattomassa lämpimässä vedessä bakteeritoiminta on huomattavasti voimakkaampaa kuin kylmissä vesissä.

Talvikäytössä on huolehdittava, ettei vesi pääse jäätymään putkistoissa. Eli jos altaassa ei ole lämmitystä päällä, laitetaan allas ns. lepotilaan eli tyhjennetään vedestä.

Altaan kyljessä on tyhjennysventtiili, jonka kautta vesi tyhjennetään. Voit ohjata puutarhaletkulla vedet haluttuun paikkaan. Allasta ei saa jättää talveksi tyhjäksi pelkästään tyhjennysventtilistä tyhjentämällä! Kysy lisäohjeita asiakaspalvelusta.

Takuu ei vastaa jäätymisestä aiheutuneita vahinkoja!

ULKOPOREALTAAN HOITO

Laadukas ulkoporeallas on hankinta, josta saa nautintoa vuosiksi eteenpäin. Säännöllinen ulkoporealtaan hoito takaa pitkän käyttöiän hankinnalle sekä varmistaa huolettoman kylpykokemuksen. Ulkoporealtaan hoito ja ylläpito on helppoa eikä se vaadi juurikaan aikaa tai vaivaa.  

- Tarkista pH-arvo säännöllisin väliajoin (7.0 - 7.4). Suola-altaissa poikkeusellisesti pH 7.2 - 7.8

- Suodattimet irroitetaan ja puhdistetaan kerran viikossa tai tarpeen mukaan

- Vesi vaihdetaan 3-6 kertaa vuodessa jos kylvyssä käydään 1–3 kertaa viikossa

- Irtoroskien poistaminen haavilla jokaisen käyttökerran yhteydessä, niin roskat eivät kulkeudu turhaan suodattimiin

- Hierontasuuttimet jätetään auki-asentoon altaasta postuttaessa

Jotta ulkoporealtaan vesi pysyisi puhtaana mahdollisimman pitkään, pidä lämpökansi ulkoporealtaan päällä aina kun siinä ei kylvetä. 

Ammeeseen mennään aina suihkun kautta, ilman saippuaa/shampoota.

Allasveden laatuvaatimukset

Mitattava arvo  Suositeltava arvo                

Aktiivihappi3.0 - 8.0 g/m³
Bromipitoisuus3.0 - 5.0 g/m³
Kokonaisalkalisuus80 - 120 g/m³
Kokonaiskovuus100 - 200 g/m³
pH7.0 - 7.4 . in clear altaissa 7.2 - 7.8
Sitoutunut kloorimax. 0.4 g/m³
Syanuurihappo25 - 50 g/m³
Vapaa kloori0.6 - 1.0 g/m³


Miten toimitaan kun allas on täytetty?


VAIHE 1 - Testaa ja säädä allasveden pH-arvo

Ensimmäinen vaihe on aina veden pH-arvon testaaminen ja säätäminen.

Veden pH-arvo kertoo, onko vesi hapanta (pehmeää) vai emäksistä (kovaa). Epätasapainossa oleva pH-arvo vaikuttaa nimittäin erityisesti vedenhoitotuloksiin. Ensimmäinen ja kaikkein tärkein vaihe on siis aina mitata ja säätää pH-arvo! Se on helppo tehdä aloituspakkauksessa olevien Test Strips -testiliuskoilla. Digimittari on myös kätevä ja antaa tarkemman mittaustuloksen, sekä voi mitata  veden alkaalisuuden. Digimittarin löydät meidän verkkokaupastamme https://www.mastersauna.fi/tuote/17658679.


Ihanteellinen pH-arvo: 7.0–7.4 ja Suola-altaissa hieman korkeampi pH arvo 7.2 - 7.8

Ihanteellisessa arvossa vesi on neutraalia ja kloorauksesta saadaan paras hyötyarvo. Tasapainoisessa vedessä on myös mukava uida, sillä vesi ei ärsytä ihoa eikä limakalvoja.


pH-arvo on liian korkea

Jos vesi on kovaa, käytä tasapainottamiseen pH Miinusta.  Liian suuri pH-arvo tekee vedestä maitomaisen sameaa, eikä kloori tai aktiivihappi tehoa hyvin. Punoittavat ja kutiavat silmät uinnin jälkeen johtuvat usein liian suuresta pH-arvosta.


pH-arvo on liian matala

Liian matala pH-arvo tekee vedestä liian kuluttavaa altaan metalliosille. Jos pH-arvo on matala lisää altaaseen pH Plussaa. Kokeile lisätä pienissä erissä PH miinusta ja plussa, helposti tulee liikaa


VAIHE 2:    Desinfiointi

Veden pitää olla puhdasta ja kirkasta, jotta altaaseen meneminen on aina turvallista ja terveellistä ja miellyttävää. Ympäristöstä joutuu jatkuvasti veteen likaa, siitepölyä ja bakteereita, ja bakteerit lisääntyvät nopeasti yli 20-asteisessa vedessä. Sen välttämiseksi käytetään desinfioivia vedenhoitotuotteita (Clorine, Happitabletti, Aqua Finesse, Suola tms. Muista peseytyä hyvin ennen altaaseen menoa. Tutustu  myös pihasuihkuihimme jotka käteviä terassille asennettaviksi kesäaikaan.


Ulkoporealtaissa käytettävät desinfiointiaineet ovat niin kutsuttuja oksidantteja, joihin kuuluu sekä klooriin perustuvia tuotteita että aktiivihappea sisältäviä kloorittomia tuotteita. Kumpaakin on lisättävä allasveteen säännöllisesti tietyin väliajoin. Lue myös In clear-suolajärjestelmästä joka on täysin kemikaalivapaa ja pillereitä ei tarvitse lisätä.


Desinfiointiaineen määrän tarve vaihtelee ja riippuu veden pH-arvosta, lämpötilasta ja puhtaudesta. Suurempi annostus tarvitaan, jos veden pH-arvo on väärä, vesi on lämmintä tai jos allas on kovassa auringonpaisteessa. Sama pätee, jos allasta käytetään paljon ja jos veteen joutuu paljon epäpuhtauksia, kuten lehtiä, ruohoa, aurinkosuojavoidetta, kosmetiikkatuotteita tai hiuksia.

Vaihe 3: Alkaalisuus ja veden kovuus

Kokonaisalkalisuus

Kokonaisalkalisuus (karbonaattikovuus) määrittää kuinka paljon vedessä on alkaalisia ainesosia (bikarbonaatti- ja/tai karbonaatti-ioneja). Kun kokonaisalkalisuus on oikealla tasolla, se estää pH-arvon nopeat muutokset ja se stabiloi pH-arvoa. Jos kokonaisalkalisuuden taso on liian matala, niin se syövyttää metallia ja altaan reunat sekä pohja likaantuvat. Vesi saattaa myös muuttua vihertäväksi ja aiheuttaa silmien kirvelyä. Veden pH-arvo tällöin vaihtelee nopeasti happamen emäksisen välillä. Jos kokonaisalkalisuuden taso on liian korkea, vesi tulee sameaksi. Veden pH-arvoa on silloin vaikea säätää ja se pysyy jatkuvasti liian korkeana ja kloori menettää samalla desinfiointitehon. 

Kokonaisalkalisuus (karbonaattikovuus) määrittää kuinka paljon vedessä on alkaalisia ainesosia (bikarbonaatti- ja/tai karbonaatti-ioneja). Uima-altaan veden kokonaisalkalisuus-arvon tulisi olla välillä 80 - 120 ppm (miljoonasosaa eli g/m³).

Kun kokonaisalkalisuus on oikealla tasolla, se estää pH-arvon nopeat muutokset ja se stabiloi pH-arvoa.

Kokonaisalkalisuutta on suositeltavaa mitata säännöllisesti, mutta hyvin hoidetussa altaassa sen arvo vaihtelee vain vähän.

Kokonaisalkalisuuden tason kohottamiseen käytetään natriumkarbonaattia "Alka Plussaa".

Jos kokonaisalkalisuuden tasoa pitää laskea, siihen käytetään happoa. Sitä pitää lisätä vain pieniä määriä kerrallaan ja on odotettava aina pari päivää lisäysten välissä samalla arvoa mitaten. 


Kokonaiskovuus

Kokonaiskovuus ilmaisee kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää vedessä. Se kertoo onko vesi "kovaa" vai "pehmeää". Jos kokonaiskovuus on liian matala, niin vedestä tulee syövyttävää (mm. portaat ja pumpun metalliosat ruostuvat) ja se aiheuttaa altaan reunojen ja pohjan likaantumista. Jos taas kokonaiskovuus on liian korkea, suodatin voi tukkeutua ja se vaikuttaa suodatuksen tehokkuuteen. Vedestä tulee myös sameaa ja se myös kirvelee silmiä.Veden pH

Veden pH:lla tarkoitetaan kuinka hapanta tai emäksistä vesi on. Vesi on hapanta, kun sen pH on alle seitsemän ja silloin se on emäksistä, kun veden pH on yli seitsemän. Vesi on neutraalia, kun pH on tasan seitsemän. Jos vesi on hapanta (pH on alle 7), niin silloin se on syövyttävää. Hapan vesi aiheuttaa ihon kutinaa ja silmien kirvelyä. Se voi myös vahingoittaa suodatinpumpun ja suodattimen metalliosia. Jos vesi on liian emäksistä (pH on yli 7.6), niin se vaikuttaa kloorin desinfioimiskyvyn alenemiseen ja aiheuttaa myös allasveteen sameutta tai saostumia. Liian korkea pH saa ihon ärsyyntymään ja silmät kirvelemään. Jos pH on 8.0, niin kloorin tehosta on jäljellä ainoastaan 20%.Sidottu kloori

Sidottua klooria syntyy, kun vapaana oleva kloori reagoi vedessä olevien epäpuhtauksien kanssa. Sidottu kloori voidaan poistaa vedestä saostuksen (alumiinisulfaatin) avulla + vastavirtahuuhtelulla ja myös lisäämällä vapaan kloorin määrää vedessä. 


MASTERSAUNA-ULKOPOREALTAIDEN HOITO JA VALMISTAJAN SUOSITUKSET

 • Varmista veden pH arvoksi 7.0 - 7.4.  Suola-altaissa 7.2 - 7.8
 • MasterSauna-ulkoporealtaissa otsonaattori on aina vakiona (poislukien kemikaalivapaat altaat joissa ei tarvita otsonaattoria).
 • Jos altaassa ei käytetä mitään kemikaalia, niin altaan sisäpinnalle muodostuu lämpimässä vedessä liukas pinta (levää). Suosittelemme Combitabsin(happitabletti) tai klooritabletin käyttöä. Combitabsia lisätään 1 tabletti 3 päivän välein 1000 litraa kohden. Tabletti estää veden levääntymisen ja pitää veden kirkkaana. Combitabs ei sisällä klooria. 
 • Tabletti laitetaan filtterin päälle tai kelluvaan annostelijaan, ei altaan pohjalle.
 • Ulkoporeallaskloori on miedompi ja heikkotehoisempi kloori kuin uima-allaskloori.
 • Otsonaattori desinfioi hapettamalla bakteereita. Otsonaattorin suora vaikutus rajoittuu veden puhdistuskiertoon. Se ei esimerkiksi tapa bakteereita kauempana allasvedessä tai suodattimissa, siksi on hyvä käyttää lisäksi Combitabsia.
 • Otsonaattori helpottaa altaan käyttöä ja vähentää vedenhoitorutiineja. Otsonaattorin käyttöikä on noin 2-5 vuotta ja sen teho hiipuu vuosien aikana.


SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ  In Clear: 

 

Haluatko puhtaan allasveden ilman kemikaaleja? Gecko In Clear on Kanadalaisen Geckon patentoitu järjestelmä, joka muuntaa  bromisuolan  kemikaalivapaaksi desinfiointi aineeksi.

Bromi

Bromi on halogeeninen alkuaine, josta on kehitetty uima- ja talousveden desinfiointiaine, toimii vähän samoin kuin kloori, hapettamalla ja hajottamalla. Liiallinen bromimäärä saattaa syövyttää esim. teräsosia ja tiivisteitä. Mikäli bromipitoisuus on liian pieni, vesi samenee ja siihen voi muodostua leväkasvustoa sekä haiskahtaa ummehtuneelta.

 

Näin toimii In Clear- suolabrominaattori

In Clear-suolageneraattorijärjestelmä koostuu ohjausyksiköstä, joka asennetaan altaalle, ja muuntimesta, joka asennetaan kiertovesijärjestelmään suodatinsäiliön jälkeen. Vedenvaihdon yhteydessä veteen lisätään Bromi-allassuolaa suoraan allas veteen , mutta vasta LÄMMENNEESEEN VETEEN. Elektrolyysi muuntaa muuntimen läpi virtaavan allasveden sisältämän suolan puhdistusaineeksi.

Sitä ei tarvitse lisätä jatkuvasti. Suolaa tarvitsee lisätä vain silloin, kun altaaseen tulee uutta vettä, esim. haihtumisen johdosta vedenpinta alenisi.

Gecko- käyttöpaneeli näyttää milloin bromisuolaa on lisättävä.

Tämän järjestelmän avulla päästään eroon klooriherkkyydestä kärsivien ihoa ärsyttävistä haitoista. 

Suolajärjestelmä on kätevä esim. pitkien poissaolojen aikana, kun ei tarvitse pillereitä lisätä säännöllisesti

In.clear on syytä puhdistaa kerran vuodessa liottamalla elektrolyysikennot fosforihapossa. Tarkemmat ohjeet löydät altaan mukana tulleessta in.clear-oppaasta. Kloori:

Tavallisimmin käytetty desinfiointiaine on kloori

Kloori puhdistaa allasvedestä orgaaniset ja epäorgaaniset epäpuhtaudet. Useimmat uimahallit käyttävät vedenhoidossa klooria, sillä se pitää allasveden näkyvästi puhtaana ja hygieenisenä.

Kloorin mittaus

Jos altaassa on liian vähän klooria, se aiheuttaa levän muodostumista (veden vihertymistä), bakteerimäärän kasvua sekä veden samentumista eikä siellä ole terveellistä uida. Jos taas altaassa on liian paljon klooria, se aiheuttaa silmien ja ihon ärsytystä. Suositeltava vapaan kloorin määrä vedessä on 0.6 - 1.0 ppm (miljoonasosaa). Mittarit näyttävät vapaan kloorin pitoisuuden yleensä asteikolla 0.0 - 3.0 ppm. Jos vapaan kloorin määrä on 1.3 tai enemmän, niin uimista tulisi välttää. Yli kolmen menevät tulokset voidaan mitata laimentamalla mitattavaa allasvettä puhtaalla vedellä. Jos klooripitoisuus on paljon yli kolmen, niin mittaliuos ei välttämättä värjäydy ollenkaan.

Kloorin mittaukseen on suositeltavaa käyttää mittalaitetta, johon laitetaan tabletteja, koska ne antavat paremman mittaustarkkuuden kuin nestetipat. Kloorin mittaukseen käytettävät aineet on varustettu DPD-merkinnällä.  

Päivittäinen klooriannostus veden lämmöstä ja altaan käytöstä riippuen on 0 - 2 g / kuutiometri. Tarkemmat ohjeet saa käytettävän kloorin tuoteselosteesta. 

Puhutaan vapaasta ja sitoutuneesta kloorista.

Kun kloorin desinfiointikyky on loppunut, kloori jää veteen. Tällöin puhutaan sitoutuneesta kloorista. Vapaa kloori puolestaan on vedessä olevaa desinfiointikykyistä klooria.


Kun allasveteen tehdään sokkidesinfiointi kloorilla, allasta ei saa käyttää, ennen kuin vapaan kloorin määrä on laskenut 0.6 - 1.0 ppm

 Voiko vettä käyttää puutarhan kasteluun?

Ei voi. Edes aktiivihapella desinfioitu vesi ei sovellu puutarhan kasteluun. Vaikka aktiivihappituotteet ovat kloorittomia, ne tappavat bakteereja eikä vedellä siksi pidä kastella pihaa. Jos haluat poistaa uima-altaan käytöstä, suosittelemme veden johtamista talon viemäriin, josta se päätyy vedenpuhdistuslaitokselle.ULKOPOREALTAAN VEDEN VAIHTOVÄLI

Altaan veteen kerääntyy sekä ihmisistä että ulkoilmasta likaa, jotka pitkän päälle tekevät altaan vedestä sameaa ja vaikeasti hoidettavaa. Suosittelemme vedenvaihtoa porealtaille 3–6 kertaa vuodessa. Pääsääntöisesti vesi kannattaa vaihtaa ainakin ennen pakkastalvea ja keväällä, siitepölykausi aiheuttaa monesti ylimääräisen vedenvaihdon altaasta.


LAADUKKAAN ALTAAN VESI

Veden kulutus allasta täyttäessä on vain 1–2 m3, joten porealtaan vedenvaihdon hinta on alhainen , alle 10€ /kerta lämmityksineen. Koska hinta on kustannuksiltaan alhainen, niin esim. siitepölyaikaan suosittelemme vedenvaihtoa tarvittaessa. Allas on kylpyvalmis vedenvaihdon jälkeen noin 12-24 tunnissa, kun lämpö on noussut haluamallesi tasolle (noin aste/ tunti).


ULKOPOREALTAAN VEDEN VAIHTO

 1. Katkaise virta altaasta laukaisemalla vikavirtasuoja ja altaan pääkytkin.
 2. Paikanna altaan päätyhjennysventtiili ja poista venttiilin korkki. Kiinnitä puutarhaletku päätyhjennysventtiiliin (välttääksesi veden tulvimista altaan ympäristöön) ja vie letkun toinen pää sopivaan vedentyhjennyspaikkaan. Avaa tyhjennysventtiili. Voit käyttää tyhjennykseen myös uppopumppua.
 3. Odota, että allas tyhjenee.
 4. Kun allas on tyhjentynyt, puhdista halutessasi altaan istuimiin jäänyt vesi esimerkiksi rätillä tai märkäimurilla. Pyyhi pois mahdolliset vesirajan likarajat.
 5. Sulje päätyhjennysventtiili ja kiinnitä venttiilin korkki.
 6. Puhdista tai vaihda altaan suodattimet.
 7. Täytä allas vedellä täyttöventtiilin kautta ENNEN virran kytkemistä altaaseen.
 8. Kun altaan vesi on ylittänyt altaan valmistajan suositteleman vedentäyttörajan, kytke vikavirtasuoja ja altaan pääkytkin. Seuraa, että allas lähtee toimimaan normaalisti. Säädä kellonaika oikeaan aikaan ohjauspaneelista mikäli Balboasta sellainen löytyy (pienemmissä malleissa kelloa ei ole). Varmista myös, että näytössä lukee STD tai Standard ja Heat (vastus) tulee näkyviin.
 9. HUOM! Veden lämpötilan jäädessä alle 10 asteiseksi, moottorit pysyvät käynnissä siihen saakka kunnes veden lämpötila nousee yli 10-asteiseksi ja vasta sitten moottorit pysähtyvät ja lämmitys jatkuu pelkästään vastuksen avulla. Tämä siis vain, jos allas täytetään todella kylmällä vedellä (alle 10 astetta).
 10. Kun allas on täytetty, niin varmista vielä veden PH arvo 7,0- 7,4. Jos käytössä on klooritablettia, arvo on 0,6-1,0. Suosittelemme hankkimaan digitaalisen mittarin arvojen mittaamiseen.
 11. Anna kemikaalien sekoittua kunnolla veteen ennen kuin pääsette nauttimaan poreiden tarjoamasta kylvystä.

HUOM: Mikäli haluat jättää altaan tyhjäksi talviaikaan, varmista että altaan kaikki poresuutinputket tyhjentyvät vedestä. Varmista, että letkuihin ei jää vettä. Vastuksen päässä oleva liitin on aukaistava, ettei sinne jää vettä ja aiheuta liittimen halkeamista, kts. allaoleva video.  Peitä allas ja varmista, että vettä tai lunta ei pääse altaaseen.

Hyvin hoidettu allas on turvallinen käyttää ja altaan käyttöikä pitenee jopa kymmeniin vuosiin. Hyvin hoidetulla laadukkaalla altaalla on myös korkeampi jälleenmyyntiarvo. Mikäli olet hoitanut allastasi hyvin, se kiinnostaa myös meitä, vaihtaessasi altaan uuteen.


TÄSSÄ VIELÄ MUUTAMIA MUITA VINKKEJÄ MASTERSAUNA ALTAAN HOITOON JA KÄYTETTÄVYYTEEN

 • Pese ja huuhtele altaan ulkoreunat aika-ajoin vedellä ja rätillä.
 • Huolehdi kannen puhtaudesta, varsinkin taitteiden kohdalta. Nosta kansi pois ja laita päälle varoen. Poreallaskanteen löytyy myös suoja-aineita, jotka lisäävät kannen ikää ja estävät sen haalistumista.
 • Altaan suodatin kannattaa puhdistaa juoksevalla vedellä ja hoitoharjalla viikon välein. Suodatin uusitaan tarpeen mukaan. Suodattimen puhdistukseen löytyy sekä puhdistusharjoja että puhdistusaineita. Suodatin on puhdistettava noin 3 kk välein ''Filtter Cleanerilla'', jolloin myös bakteerit kuolevat.
 • Huolehdi jalkojen puhtaudesta altaaseen mennessä eli aina suihkun kautta altaaseen; myös järviveden ja meriveden bakteerit huuhdeltava hyvin ennen altaaseen nousemista.
 • MasterSauna-ulkosuihku altaan vieressä helpottaa turhien epäpuhtauksien kulkeutumista altaaseen. Mikäli altaan pohjalle kerääntyy hiekkaa tai muuta roskaa, pohjan puhdistukseen löytyy ns. allasimureita, joilla pohja on helppo pitää puhtaana.
 • Altaaseen menoa helpottaa nousuportaat.
 • Mikäli altaan veden laatu heikkenee nopeasti tai altaan sisäpinnat tuntuvat liukkailta noin 2–4 vuoden jälkeen altaan käyttöönotosta, on se yleensä merkki otsonaattorin heikkotehoisuudesta. Otsonaattori on kulutusosa ja sen voi ja se pitää vaihtaa aika ajoin.
 • Saippuan, shamppoon tai kylpyvaahdon käyttö on kielletty altaassa.
 • Allashaavin käyttö aina silloin tällöin, ohi mennessä, auttaa turhien epäpuhtauksin kulkeutumisen suodattimiin.
 • Altaan pohjalla olevien venttiileiden (RST tai mustat sihdit) puhtaana pysymistä on seurattava ja ne on tarvittaessa puhdistettava. Näiden venttiileiden kautta vesi kulkeutuu moottoreille ja mahdollistaa veden vapaan kulun.

Huomioithan vielä erityisesti, että kaikkien lämminvesialtaiden veden laadun tarkkailuun ja tarvittaviin huoltotoimenpiteisiin tulee kiinnittää riittävästi huomiotasä bakteeritoiminta on huomattavasti voimakkaampaa kuin kylmissä vesissä.

Haluatko lisätietoa porealtaan hoidosta? Tule käymään liikkeessämme Kaarinassa tai soita - autamme sinua mieltä askarruttavissa asioissa.


Balboan käyttöohje video:

https://www.youtube.com/watch?v=idkXDjpJ8-8

KATSO VIDEOITA, JOISSA IDEOITA ALTAAN HOIDOSTA:

Filtterin esiin saaminen:

http://www.lattialammitysuusimaa.fi/userData/mastersauna-ky-pr3/Filtterin-puhdistus.mp4

Filtterin puhdistuksen helppous vedellä / filtteri on uusittava, jos ei lähde puhtaaksi tai on nuhjuinen:

http://www.lattialammitysuusimaa.fi/userData/mastersauna-ky-pr3/Vesipesu-filtterille.mp4

Filtterikotelon puhdistus ja hyllyn puhdistusta tiskiharjalla:

http://www.lattialammitysuusimaa.fi/userData/mastersauna-ky-pr3/WP_20161120_011.mp4

Vastuksen tyhjennys jos tyhjentää altaan talveksi ja jättää sen lepotilaan:

http://www.lattialammitysuusimaa.fi/userData/mastersauna-ky-pr3/Balboa-vastuksen-tyhjennys-talveksi-jos-ei-kayta-ammetta-talvella.mp4

Lopuksi lämpöpeite päälle, JOS tyhjennät altaan talveksi, estää ulkokuoren likaantumisen.


Vinkki;


Jos allas asennetaan suoraan sepelipatjan päälle maahan, olisi hyvä laittaa alimmaiseksi esim. uretaanilevy tai EPS(R) maakosteuden kulkeutumisen estämiseksi. Eristeen saa kivasti piilotettua listan avulla, jos jää näkyviin kuten kuvassa terassilla.


ULKOPOREALTAIDEN HUOLTO

Meidän kauttamme myös ulkoporealtaiden huolto. Varastossamme on suuri määrä tehtaan alkuperäisiä Balboan osia altaiden huoltoon.

Asentajamme ovat LVI-alan ammattilaisia, jotka ymmärtävät asentamisen lisäksi myös hyvän asiakaspalvelun merkityksen.

TUKES kylmäalan pätevyystodistus Nro12391/91/2010


HUOM! Mikäli näytössä näkyy ECN/EC tai SL/SLP, allas ei ole rikki, vaan olet vaihtanut altaan vahingossa käyttötilan (mode). Vaihda takaisin standard-tilaan. Paina ensin nappia ''mode'' ja sen jälkeen ''lämpötilan säätö alas'' (toista), kunnes näytöön tulee ''Standard'', jolloin lämmitysvastus kytkeytyy päälle ja näyttöön ilmestyy ''Heat''. Kaikki kunnossa!


Veden laatuun liittyvät ongelmat:


Vesi on vihreää ja sameaa

Syy
Vedessä on leväkasvustoa, koska siinä ei ole riittävästi klooria tai koska pH-arvo on liian alhainen.
Ratkaisu
Säädä pH-arvoa. Tee sokkidesinfiointi ja lisää veteen KlarPoolia.

Altaan seinät ovat limaiset

Syy
Vedessä on leväkasvustoa, koska siinä ei ole riittävästi klooria tai koska pH-arvo on liian alhainen.
Ratkaisu
Säädä pH-arvoa. Tee sokkidesinfiointi ja lisää veteen KlarPoolia

Vesi on maitomaista ja sameaa

Syy 1
Veden pH-arvo on liian suuri eli vesi on liian kovaa (emäksistä). Siksi kalkkihiukkasia erittyy veteen.
Ratkaisu 1
Säädä pH-arvoa tekemällä sokkidesinfiointi. Lisää Saostusainetta ja käynnistä pumppu.
Syy 2
Vedessä ei ole riittävästi desinfiointiainetta.
Ratkaisu 2
Säädä pH-arvoa tekemällä sokkidesinfiointi. Lisää Saostusainetta ja käynnistä pumppu. Nosta tarvittaessa Viikkokloori-annostusta.

Vesi on vihreää mutta kirkasta. Vedessä on ruskeita hiukkasia.

Syy
Vedessä on rautahiukkasia (keltavihreä väri) tai kuparihiukkasia (turkoosi väri).
Ratkaisu
Säädä pH-arvoa tekemällä sokkidesinfiointi. Lisää Saostusainetta ja puhdasta vettä. Anna pumpun käydä tauotta.

Vesi on ruskeaa ja sameaa

Syy
Vesi sisältää rautaa.
Ratkaisu
Säädä pH-arvoa tekemällä sokkidesinfiointi. Lisää Saostusainetta ja puhdasta vettä. Anna pumpun käydä tauotta.

Vesi on mustaa ja sameaa

Syy
Vesi sisältää mangaania.
Ratkaisu
Säädä pH-arvoa tekemällä sokkidesinfiointi. Lisää Saostusainetta ja puhdasta vettä. Anna pumpun käydä tauotta.

Altaan seinissä on karhea kertymä

Syy
Veden pH-arvo on liian suuri eli vesi on liian kovaa (emäksistä). Siksi veteen muodostuu kalkkikertymiä.
Ratkaisu
Tyhjennä allas ja poista kertymät kalkinpoistoainetta sisältävällä puhdistusaineella.

Altaani pH- ja klooriarvot ovat oikeat, mutta vesi on vihreää.

Syy
Vedessä on liikaa stabilaattoria (syanyyrihappoa).
Ratkaisu
Mittaa veden syanyyrihappopitoisuus ja vaihda osa vedestä.

Metalliosat ja -tikkaat ruostuvat.

Syy
Veden pH-arvo on liian pieni eli vesi on liian pehmeää (hapanta).
Ratkaisu
Säädä pH-arvo arvoon 7,0–7,4.
*) Kloori jää veteen, kun sen desinfiointikyky on loppunut. Sitä kutsutaan sitoutuneeksi klooriksi. Vapaa kloori on vedessä olevaa desinfiointikykyistä klooria.

Jos ja kun tuotteemme alkaa kiinnostaa, kerro se myös meille!