Maksu

Tilaus maksetaan verkkokaupasta ostettaessa heti kokonaan sähköpostiisi saapuneella laskulla ja laskulla maksettaessa varasto vapauttaa lähetyksen maksutositetta vastaan. Myyjä pidättää oikeuden olla toimittamatta tuotetta sovittuna ajankohtana, ellei maksua ole sopimuksen tai oheisten ehtojen mukaisesti suoritettu. Tuotteet ovat toimittajan omaisuutta, kunnes koko kauppahinta on suoritettu.

Verkkokaupan maksuehdot

Linkki verkkokaupan maksuehtoihin 

Toimitus

Tuotteet toimitetaan aina mahdollisimman nopeasti tilausruuhkasta riippuen ja ilmoitetun toimitusajan mukaan. Viivästyneestä toimitusajasta johtuvia korvauksia ei myönnetä. Tuotteet toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Tuotteiden kanto kohteessa tietylle paikalle ei kuulu toimituksen hintaan. Jos kuljetus sisältyy kauppaan, niin sillä tarkoitetaan kuljetusta perille asiakkaalle kuorma-autotien päähän perälaitanosturilla pihaan laskettuna. Mahdollinen erikoispurku muulla nosturilla tai muut tuntemattomat syyt, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia toimittajalle tullaan laskuttamaan asiakkaalta, ellei tästä ei ole etukäteen erikseen sovittu.

Altaan saattaminen käyttökuntoon vaatii  asennustyötä, jonka määrän tarve riippuu lisävarustevalinnoista ja josta vastaa asiakas tai tämän käyttämä ammattilainen asiakkaan kustannuksella. Poreallasta ei saa kaivaa maahan. On muistettava, että allasta on pystyttävä huoltamaan koko altaan ympärillä eli kaikki paneelit ovat tarvittaessa poistettavissa. Terassiin voi toki upottaa mutta silloinkin paneelien tulee olla tarvittaessa irroitettavissa. Huoltoluukku löytyy pääsääntäisesti ohjainnäytön alapuolelta, (malli ''Kaaskeri'', ''Anavainen'', seisottaessa ohjainnäyttö napaa päin, huoltoluukku on oikealla pitkällä sivulla).

Kuljetusvauriot tai mahdolliset puutteet tulee ilmoittaa välittömästi myyjälle. Tuote tulee tarkistaa ennen vastaanottokuittausta. Jos havaitset vaurion varmistathan että kuljettaja kirjaa vahingon, jonka jälkeen voit kieltäytyä vastaanottamasta toimituksen. Jos hyväksyt toimituksen tavaroiden tilaa varmistamatta, emme voi vastata kuljetusvaurioista eikä tuotteita voi silloin palauttaa. Jos osa tuotteista puuttuu, pyydäthän kuljettajaa kirjaamaan vastaanotettujen tuotteiden todellisen määrän. Mikäli toimitetussa tuotteessa on vikoja tai puutteita, myyjä joko tekee tuotteeseen vaaditut muutokset tai toimittaa uuden korvaavan tuotteen asiakkaalle.  Jos tuotteet asennetaan ennen reklamointia, ei purku- ja asennustöitä korvata mahdollisen korjaavan työn yhteydessä.

 

Takuu

Altaidemme tekniikalle ja acryylille on kahden (2) vuoden ja rungolla (10) vuoden takuu yksityiskäyttöön.

Yrityskäyttö 1 vuosi takuu.

 Takuuaikana myyjä huoltaa tuotteen viat kohtuullisessa ajassa. Takuu ei kata asennusvirheitä. Takuu ei korvaa väärästä käytöstä tai luonnollisesta kulumisesta, kuten auringon valon, aiheuttamia vaurioita. Asennusvirheestä tai tuotteen ohjeidenvastaisesta käytöstä myyjälle aiheutuvat kulut laskutetaan asiakkaalta normaalin huoltohinnaston mukaisesti. Kaupalliseen käyttöön menevien tuotteiden takuusta on sovittava myyjän kanssa erikseen tai muutoin takuuaika julkisessa tilassa oleville altaille on yksi (1) vuotta.

Takuu astuu voimaan toimituspäivästä eteenpäin. Vastuu asennuksesta on sen tekijällä, ja ostaja vastaa siitä, että asennus seuraa annettuja ohjeita. Asiakkaan tekemät asennusvirheet eivät missään muodossa ole tehtaan/ maahantuojan vastuulla. Mahdollisiin sähköasennuksiin tulee käyttää valtuutettua sähköasennusliikettä tai sähköasentajaa. SÄHKÖMIEHEN ON TÄYTETTÄVÄ MEILTÄ SAATU ASENNUSPÖYTÄKIRJA JA ASIAKKAAN ON TOIMITETTAVA SE MEILLE VIIKON KULUESSA ASENNUKSESTA! JOS PÖYTÄKIRJAA EI OLE TÄYTETTY, TAKUU EI OLE VOIMASSA!

Takuu ei koske kemikaalien virheellisestä käytöstä aiheutuneita ongelmia. Ostajan on seurattava annettuja suosituksia ja epäselvissä tapauksissa kysyttävä neuvoa myyjältä.

Asiakkaan tulee huolehtia, että tuote on huoltomiehen tavoitettavissa. Esimerkiksi ulkoterassin purkamiseen ja uudelleenkokoamiseen käytettävä aika laskutetaan asiakkaalta. Kun allas upotetaan terassiin, vaadimme tekemään riittävän suuren huoltoluukun, josta pääsee laskeutumaan altaan ja mahdollisten lisälaitteiden äärelle (kyykkyyn).Tarvittaessa asiakas nostaa altaan pois upotusaukosta omalla kustannuksellaan (nosturilla tai vastaava) ennen huoltohenkilön saapumista paikalle. Tarvittaessa asiakas pakkaa altaan lähetyskuntoon siten, että jakeluauto pääsee noutamaan perälaitanosturilla maahantuojan huoltotiloihin ja maahantuoja maksaa jakeluauton rahdit molempiin suuntiin, mikäli kyseessä takuunalainen korjaus. Jos on kyse toimenpiteistä, jotka eivät vaadi erikoisosaamista, ne hoidetaan puhelintukihenkilön avustuksella tai muulla vastaavalla tavalla. Ostajan on hyväksyttävä sellainen toimintatapa silloin, kun se perustuu myyjän kokemukseen korjauksista. Jos myyjä pyytää tietoja kuten esim. kuvia voidakseen helpommin arvioida toimenpiteet, ostajan on tehtävä osuutensa. Myyjän vastuu on rajoitettu uuden tavaran toimitukseen, korjaukseen tai tiettyyn takaisinmaksuun kauppahinnasta myyjän valinnan mukaisesti. Myyjää ei voida pitää vastuullisena suorista tai epäsuorista vahingoista, niitä seuraavista vaurioista tai ostajan tappioista. 

Saari tai vastaavissa kohteissa, asiakas pakkaa ja toimittaa altaan omalla kustannuksellaan mantereelle, mistä jakeluauto voi noutaa altaan maahantuojan huoltotiloihin korjauksen ajaksi ja maahantuoja palauttaa altaan takaisin paikkaan mistä jakeluauto altaan nouti. Sähkötyöt altaan irroitus ja uudelleen kytkentää varten kuuluu aina tilaajalle.

Myyjälle on annettava mahdollisuus tarkistaa ilmoitettu takuuasia. Ostajan on tällöin seurattava myyjän antamia ohjeita. Korvattava tai vaihdettava alkuperäinen osa toimitetaan myyjälle tarkastettavaksi. Mikäli osaa ei palauteta tarkastettavaksi, laskutetaan uusi korvaava osa kuten mikä tahansa normaali osto, jos ei erikseen muuta sovita. Silloin, kun vaurio on voitu arvioida ja takuu todeta, myyjän on viipymättä laadittava hyvityslasku kyseisestä osasta.

Huom. Tarkistathan vakuutusyhtiöstäsi että altaasi kuuluu kotivakuutuksenne piiriin!