ALTAAN VEDENHOITO

Ulkoporealtaiden vedenhoito on tärkeä osa altaan ylläpitoa ja omistajan vastuulla on huolehtia siitä, että vesi on kylpijöille puhdasta ja hygieenistä.       Suodattimien pesu, järjestelmän desifiointi ja veden vaihto on tehtävä riitävän usein. Erityisesti lämminvesialtaiden vedenlaadun tarkkailuun ja tarvittaviin huoltotoimenpiteisiin tulee kiinnittää riittävästi huomiota, koska hoitamattomassa lämpimässä vedessä bakteeritoiminta on huomattavasti voimakkaampaa kuin kylmissä vesissä.

Talvikäytössä on huolehdittava, ettei vesi pääse jäätymään putkistoissa. Eli jos altaassa ei ole lämmitystä päällä, laitetaan allas ns. lepotilaan eli tyhjennetään vedestä.

Altaan kyljessä on tyhjennysventtiili, jonka kautta vesi tyhjennetään. Voit ohjata puutarhaletkulla vedet haluttuun paikkaan. Allasta ei saa jättää talveksi tyhjäksi pelkästään tyhjennysventtilistä tyhjentämällä! Kysy lisäohjeita asiakaspalvelusta.

Takuu ei vastaa jäätymisestä aiheutuneita vahinkoja!

ULKOPOREALTAAN HOITO

Laadukas ulkoporeallas on hankinta, josta saa nautintoa vuosiksi eteenpäin. Säännöllinen ulkoporealtaan hoito takaa pitkän käyttöiän hankinnalle sekä varmistaa huolettoman kylpykokemuksen. Ulkoporealtaan hoito ja ylläpito on helppoa eikä se vaadi juurikaan aikaa tai vaivaa.  

- Tarkista pH-arvo säännöllisin väliajoin (7,0-7,4). Suola-altaissa poikkeusellisesti pH 7,2-7,6

- Suodattimet irroitetaan ja puhdistetaan kerran viikossa tai tarpeen mukaan

- Vesi vaihdetaan 3-6 kertaa vuodessa jos kylvyssä käydään 1–3 kertaa viikossa

- Irtoroskien poistaminen haavilla jokaisen käyttökerran yhteydessä, niin roskat eivät kulkeudu turhaan suodattimiin

- Hierontasuuttimet jätetään auki-asentoon altaasta postuttaessa

Jotta ulkoporealtaan vesi pysyisi puhtaana mahdollisimman pitkään, pidä lämpökansi ulkoporealtaan päällä aina kun siinä ei kylvetä. 

Ammeeseen mennään aina suihkun kautta, ilman saippuaa/shampoota.


Miten toimitaan kun allas on täytetty?


VAIHE 1 - Testaa ja säädä allasveden pH-arvo

Ensimmäinen vaihe on aina veden pH-arvon testaaminen ja säätäminen.

Veden pH-arvo kertoo, onko vesi hapanta (pehmeää) vai emäksistä (kovaa). Epätasapainossa oleva pH-arvo vaikuttaa nimittäin erityisesti vedenhoitotuloksiin. Ensimmäinen ja kaikkein tärkein vaihe on siis aina mitata ja säätää pH-arvo! Se on helppo tehdä aloituspakkauksessa olevien Test Strips -testiliuskoilla. Digimittari on myös kätevä ja antaa tarkemman mittaustuloksen. Digimittarin löydät meidän verkkokaupastamme.


Ihanteellinen pH-arvo: 7,0–7,4 ja Suola-altaissa hieman korkeampi pH arvo 7,2-7,6

Ihanteellisessa arvossa vesi on neutraalia ja kloorauksesta saadaan paras hyötyarvo. Tasapainoisessa vedessä on myös mukava uida, sillä vesi ei ärsytä ihoa eikä limakalvoja.


pH-arvo on liian korkea

Jos vesi on kovaa, käytä tasapainottamiseen pH Miinusta.  Liian suuri pH-arvo tekee vedestä maitomaisen sameaa, eikä kloori tai aktiivihappi tehoa hyvin. Punoittavat ja kutiavat silmät uinnin jälkeen johtuvat usein liian suuresta pH-arvosta.


pH-arvo on liian matala

Liian matala pH-arvo tekee vedestä liian kuluttavaa altaan metalliosille. Jos pH-arvo on matala lisää altaaseen pH Plussaa. Kokeile lisätä pienissä erissä PH miinusta ja plussa, helposti tulee liikaa


VAIHE 2:    Desinfiointi

Veden pitää olla puhdasta ja kirkasta, jotta altaaseen meneminen on aina turvallista ja terveellistä ja miellyttävää. Ympäristöstä joutuu jatkuvasti veteen likaa, siitepölyä ja bakteereita, ja bakteerit lisääntyvät nopeasti yli 20-asteisessa vedessä. Sen välttämiseksi käytetään desinfioivia vedenhoitotuotteita. Muista peseytyä hyvin ennen altaaseen menoa. Tutustu  myös pihasuihkuihimme jotka käteviä terassille asennettaviksi kesäaikaan.


Ulkoporealtaissa käytettävät desinfiointiaineet ovat niin kutsuttuja oksidantteja, joihin kuuluu sekä klooriin perustuvia tuotteita että aktiivihappea sisältäviä kloorittomia tuotteita. Kumpaakin on lisättävä allasveteen säännöllisesti tietyin väliajoin. Lue myös In clear-suolajärjestelmästä joka on täysin kemikaalivapaa ja pillereitä ei tarvitse lisätä.


Desinfiointiaineen määrän tarve vaihtelee ja riippuu veden pH-arvosta, lämpötilasta ja puhtaudesta. Suurempi annostus tarvitaan, jos veden pH-arvo on väärä, vesi on lämmintä tai jos allas on kovassa auringonpaisteessa. Sama pätee, jos allasta käytetään paljon ja jos veteen joutuu paljon epäpuhtauksia, kuten lehtiä, ruohoa, aurinkosuojavoidetta, kosmetiikkatuotteita tai hiuksia.
MASTERSAUNA-ULKOPOREALTAIDEN HOITO JA VALMISTAJAN SUOSITUKSET

 • Varmista veden pH arvoksi 7,0 - 7,4.  Suola-altaissa 7,2-7,6
 • MasterSauna-ulkoporealtaissa otsonaattori on aina vakiona (poislukien kemikaalivapaat altaat joissa ei tarvita otsonaattoria).
 • Jos altaassa ei käytetä mitään kemikaalia, niin altaan sisäpinnalle muodostuu lämpimässä vedessä liukas pinta (levää). Suosittelemme Combitabsin tai klooritabletin käyttöä. Sitä lisätään 1 tabletti 3 päivän välein 1000 litraa kohden. Tabletti estää veden levääntymisen ja pitää veden kirkkaana. Combitabs ei sisällä klooria. 
 • Tabletti laitetaan filtterin päälle, ei altaan pohjalle.
 • Ulkoporeallaskloori on miedompi ja heikkotehoisempi kloori kuin uima-allaskloori.
 • Otsonaattori desinfioi hapettamalla bakteereita. Otsonaattorin suora vaikutus rajoittuu veden puhdistuskiertoon. Se ei esimerkiksi tapa bakteereita kauempana allasvedessä tai suodattimissa, siksi on hyvä käyttää lisäksi Combitabsia.
 • Otsonaattori helpottaa altaan käyttöä ja vähentää vedenhoitorutiineja. Otsonaattorin käyttöikä on noin 2-5 vuotta ja sen teho hiipuu vuosien aikana.


SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ  In Clear: Haluatko puhtaan allasveden ilman kemikaaleja? Gecko In Clear on Kanadalaisen Geckon patentoitu järjestelmä, joka muuntaa  bromisuolan  kemikaalivapaaksi desinfiointi aineeksi, joka ei haise eikä maistu – täysin luonnollisesti, se on silti erittäin tehokas desinfiointiaine, joka pitää bakteerit ja levät pois vedestä.

 

Näin toimii In Clear- suolabrominaattori

In Clear-suolageneraattorijärjestelmä koostuu ohjausyksiköstä, joka asennetaan altaalle, ja muuntimesta, joka asennetaan kiertovesijärjestelmään suodatinsäiliön jälkeen. Kauden alussa lisätään Bromi-allassuolaa suoraan alaan veteen. Elektrolyysi muuntaa muuntimen läpi virtaavan allasveden sisältämän suolan puhdistusaineeksi.

Sitä ei tarvitse lisätä jatkuvasti. Suolaa tarvitsee lisätä vain silloin, kun altaaseen tulee uutta vettä, esim. haihtumisen johdosta vedenpinta alenisi.

Gecko- käyttöpaneeli näyttää milloin bromisuolaa on lisättävä.

Tämän järjestelmän avulla päästään eroon klooriherkkyydestä kärsivien ihoa ärsyttävistä haitoista. 

Suolajärjestelmä on kätevä esim. pitkien poissaolojen aikana, kun ei tarvitse pillereitä lisätä säännöllisesti

Allas on siis täysin kemikaalivapaa ulkoporeallas.
KLOORI JA AKTIIVIHAPPI:

 

Tavallisimmin käytetty desinfiointiaine on kloori

Kloori puhdistaa allasvedestä orgaaniset ja epäorgaaniset epäpuhtaudet. Useimmat uimahallit käyttävät vedenhoidossa klooria, sillä se pitää allasveden näkyvästi puhtaana ja hygieenisenä.


 Puhutaan vapaasta ja sitoutuneesta kloorista.

Kun kloorin desinfiointikyky on loppunut, kloori jää veteen. Tällöin puhutaan sitoutuneesta kloorista. Vapaa kloori puolestaan on vedessä olevaa desinfiointikykyistä klooria.


 Kun allasveteen tehdään sokkidesinfiointi kloorilla, allasta ei saa käyttää, ennen kuin vapaan kloorin määrä on laskenut 1–3 mg:aan litrassa. Kun kloori lisätään veteen illalla, allasta voi käyttää jo seuraavana aamuna.


 Näin OxyChock-rakeiden sisältämä aktiivihappi desinfioi

OxyChock-rakeet vapauttavat aktiivihappea veteen liuetessaan. Tällöin vedessä on runsaasti happea, joka tuhoaa vedessä olevia bakteereita. Happi myös haihtuu vedestä nopeasti. Mitattavia määriä ei välttämättä ole vedessä enää 4 tunnin kuluttua rakeiden lisäämisestä. Siksi aktiivihappea tulee lisätä veteen klooria useammin. Vastaavasti vedessä voi uida nopeammin aktiivihapen ja sokkikäsittelyn jälkeen.


 OxyChockin (tuotenro 1784) kanssa suosittelemme aina käyttämään Aktivaattoria (tuotenro 1735), joka pidentää ja tehostaa aktiivihapen desinfiointitehoa merkittävästi.


 Vaikka olet valinnut kloorittoman desinfioinnin, voit hyvin tehdä sokkidesinfioinnin kloorilla 14 päivän välein.


 Klooriton desinfiointi on tehokas lyhyellä aikavälillä. Parin viikon kuluessa veteen kuitenkin syntyy mikro-organismeja ja bakteereita, joita kloorittomat vedenhoitoaineet eivät pysty tuhoamaan. Siksi vesi tulee desinfioida perusteellisesti 14 päivän välein erityisesti lämpiminä jaksoina sokkikäsittelyllä, joka tuhoaa taatusti kaikki bakteerit vedestä. Aktiivihappi ja kloori ovat yhteensopivia, joten niitä voi turvallisesti käyttää yhdessä. Vedessä voi uida jälleen, kun kloorin haju on poistunut, jos et halua uida klooria sisältävässä vedessä.


 Voiko vettä käyttää puutarhan kasteluun?

Ei voi. Edes aktiivihapella desinfioitu vesi ei sovellu puutarhan kasteluun. Vaikka aktiivihappituotteet ovat kloorittomia, ne tappavat bakteereja eikä vedellä siksi pidä kastella pihaa. Jos haluat poistaa uima-altaan käytöstä, suosittelemme veden johtamista talon viemäriin, josta se päätyy vedenpuhdistuslaitokselle.

In Clear suolapuhdistus altaissa oleva vesi on ympäristöystävällistä vettä joka sisältää vain suolaa ja sen voi päästää suoraan maahan ja käyttää vaikka nurmikon kasteluun


ULKOPOREALTAAN VEDEN VAIHTOVÄLI

Altaan veteen kerääntyy sekä ihmisistä että ulkoilmasta likaa, jotka pitkän päälle tekevät altaan vedestä sameaa ja vaikeasti hoidettavaa. Suosittelemme vedenvaihtoa porealtaille 3–6 kertaa vuodessa. Pääsääntöisesti vesi kannattaa vaihtaa ainakin ennen pakkastalvea ja keväällä, siitepölykausi aiheuttaa monesti ylimääräisen vedenvaihdon altaasta.


LAADUKKAAN ALTAAN VESI

Veden kulutus allasta täyttäessä on vain 1–2 m3, joten porealtaan vedenvaihdon hinta on alhainen , alle 10€ /kerta lämmityksineen. Koska hinta on kustannuksiltaan alhainen, niin esim. siitepölyaikaan suosittelemme vedenvaihtoa tarvittaessa. Allas on kylpyvalmis vedenvaihdon jälkeen noin 12-24 tunnissa, kun lämpö on noussut haluamallesi tasolle (noin aste/ tunti).


ULKOPOREALTAAN VEDEN VAIHTO

 1. Katkaise virta altaasta laukaisemalla vikavirtasuoja ja altaan pääkytkin.
 2. Paikanna altaan päätyhjennysventtiili ja poista venttiilin korkki. Kiinnitä puutarhaletku päätyhjennysventtiiliin (välttääksesi veden tulvimista altaan ympäristöön) ja vie letkun toinen pää sopivaan vedentyhjennyspaikkaan. Avaa tyhjennysventtiili. Voit käyttää tyhjennykseen myös uppopumppua.
 3. Odota, että allas tyhjenee.
 4. Kun allas on tyhjentynyt, puhdista halutessasi altaan istuimiin jäänyt vesi esimerkiksi rätillä tai märkäimurilla. Pyyhi pois mahdolliset vesirajan likarajat.
 5. Sulje päätyhjennysventtiili ja kiinnitä venttiilin korkki.
 6. Puhdista tai vaihda altaan suodattimet.
 7. Täytä allas vedellä täyttöventtiilin kautta ENNEN virran kytkemistä altaaseen.
 8. Kun altaan vesi on ylittänyt altaan valmistajan suositteleman vedentäyttörajan, kytke vikavirtasuoja ja altaan pääkytkin. Seuraa, että allas lähtee toimimaan normaalisti. Säädä kellonaika oikeaan aikaan ohjauspaneelista mikäli Balboasta sellainen löytyy (pienemmissä malleissa kelloa ei ole). Varmista myös, että näytössä lukee STD tai Standard ja Heat (vastus) tulee näkyviin.
 9. HUOM! Veden lämpötilan jäädessä alle 10 asteiseksi, moottorit pysyvät käynnissä siihen saakka kunnes veden lämpötila nousee yli 10-asteiseksi ja vasta sitten moottorit pysähtyvät ja lämmitys jatkuu pelkästään vastuksen avulla. Tämä siis vain, jos allas täytetään todella kylmällä vedellä (alle 10 astetta).
 10. Kun allas on täytetty, niin varmista vielä veden PH arvo 7,0- 7,4. Jos käytössä on klooritablettia, arvo on 0,6-1,0. Suosittelemme hankkimaan digitaalisen mittarin arvojen mittaamiseen.
 11. Anna kemikaalien sekoittua kunnolla veteen ennen kuin pääsette nauttimaan poreiden tarjoamasta kylvystä.

HUOM: Mikäli haluat jättää altaan tyhjäksi talviaikaan, varmista että altaan kaikki poresuutinputket tyhjentyvät vedestä. Varmista, että letkuihin ei jää vettä. Vastuksen päässä oleva liitin on aukaistava, ettei sinne jää vettä ja aiheuta liittimen halkeamista, kts. allaoleva video.  Peitä allas ja varmista, että vettä tai lunta ei pääse altaaseen.

Hyvin hoidettu allas on turvallinen käyttää ja altaan käyttöikä pitenee jopa kymmeniin vuosiin. Hyvin hoidetulla laadukkaalla altaalla on myös korkeampi jälleenmyyntiarvo. Mikäli olet hoitanut allastasi hyvin, se kiinnostaa myös meitä, vaihtaessasi altaan uuteen.


TÄSSÄ VIELÄ MUUTAMIA MUITA VINKKEJÄ MASTERSAUNA ALTAAN HOITOON JA KÄYTETTÄVYYTEEN

 • Pese ja huuhtele altaan ulkoreunat aika-ajoin vedellä ja rätillä.
 • Huolehdi kannen puhtaudesta, varsinkin taitteiden kohdalta. Nosta kansi pois ja laita päälle varoen. Poreallaskanteen löytyy myös suoja-aineita, jotka lisäävät kannen ikää ja estävät sen haalistumista.
 • Altaan suodatin kannattaa puhdistaa juoksevalla vedellä ja hoitoharjalla viikon välein. Suodatin uusitaan tarpeen mukaan. Suodattimen puhdistukseen löytyy sekä puhdistusharjoja että puhdistusaineita. Suodatin on puhdistettava noin 3 kk välein ''Filtter Cleanerilla'', jolloin myös bakteerit kuolevat.
 • Huolehdi jalkojen puhtaudesta altaaseen mennessä eli aina suihkun kautta altaaseen; myös järviveden ja meriveden bakteerit huuhdeltava hyvin ennen altaaseen nousemista.
 • MasterSauna-ulkosuihku altaan vieressä helpottaa turhien epäpuhtauksien kulkeutumista altaaseen. Mikäli altaan pohjalle kerääntyy hiekkaa tai muuta roskaa, pohjan puhdistukseen löytyy ns. allasimureita, joilla pohja on helppo pitää puhtaana.
 • Altaaseen menoa helpottaa nousuportaat.
 • Mikäli altaan veden laatu heikkenee nopeasti tai altaan sisäpinnat tuntuvat liukkailta noin 2–4 vuoden jälkeen altaan käyttöönotosta, on se yleensä merkki otsonaattorin heikkotehoisuudesta. Otsonaattori on kulutusosa ja sen voi ja se pitää vaihtaa aika ajoin.
 • Saippuan, shamppoon tai kylpyvaahdon käyttö on kielletty altaassa.
 • Allashaavin käyttö aina silloin tällöin, ohi mennessä, auttaa turhien epäpuhtauksin kulkeutumisen suodattimiin.
 • Altaan pohjalla olevien venttiileiden (RST tai mustat sihdit) puhtaana pysymistä on seurattava ja ne on tarvittaessa puhdistettava. Näiden venttiileiden kautta vesi kulkeutuu moottoreille ja mahdollistaa veden vapaan kulun.

Huomioithan vielä erityisesti, että kaikkien lämminvesialtaiden veden laadun tarkkailuun ja tarvittaviin huoltotoimenpiteisiin tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Hoitamattomassa lämpimässä vedessä bakteeritoiminta on huomattavasti voimakkaampaa kuin kylmissä vesissä.

Haluatko lisätietoa porealtaan hoidosta? Tule käymään liikkeessämme Kaarinassa tai soita - autamme sinua mieltä askarruttavissa asioissa.


Balboan käyttöohje video:

https://www.youtube.com/watch?v=idkXDjpJ8-8


TARVITSEEKO ALTAANNE VOIMAVIRTAA?

Kaikki yli 5 -hengen altaat tarvitsevat minimissään 3x16A (voimavirran).

2 hengen allas toimii ilman voimavirtaa eli 230V ja 16A. Kysy mallikohtaiset tarkat tiedot asiakaspalvelusta. Päävirtakytkin ja vikavirtakytkin tarvitaan myös! Sähkökytkennän saa suorittaa vain tarvittavat luvat omaava henkilö.

MITÄ AMMEEN HINTA SISÄLTÄÄ?

Netissä ilmoitettuihin hintoihin sisältyy:

- eristetty lämpökansi (harjakattoinen), 

- suodatin/suodattimet 

- nousuportaat (ei 2 hengen allas, sillä altaan korkeus 740 mm)

- led-valaistus

- Bluetooth + 2 kpl kaiuttimia (ei malli Kaaskeri ja vastavirta-altaamme)

Yleensä toimitamme ulkoporealtaan asiakkaan pihalle (toimituskulut lisätään), mutta voit myös noutaa altaan itse esim. peräkärryllä.KATSO VIDEOITA, JOISSA IDEOITA ALTAAN HOIDOSTA:

Filtterin esiin saaminen:

http://www.lattialammitysuusimaa.fi/userData/mastersauna-ky-pr3/Filtterin-puhdistus.mp4

Filtterin puhdistuksen helppous vedellä / filtteri on uusittava, jos ei lähde puhtaaksi tai on nuhjuinen:

http://www.lattialammitysuusimaa.fi/userData/mastersauna-ky-pr3/Vesipesu-filtterille.mp4

Filtterikotelon puhdistus ja hyllyn puhdistusta tiskiharjalla:

http://www.lattialammitysuusimaa.fi/userData/mastersauna-ky-pr3/WP_20161120_011.mp4

Vastuksen tyhjennys jos tyhjentää altaan talveksi ja jättää sen lepotilaan:

http://www.lattialammitysuusimaa.fi/userData/mastersauna-ky-pr3/Balboa-vastuksen-tyhjennys-talveksi-jos-ei-kayta-ammetta-talvella.mp4

Lopuksi lämpöpeite päälle, JOS tyhjennät altaan talveksi, estää ulkokuoren likaantumisen.


Vinkki;


Jos allas asennetaan suoraan sepelipatjan päälle maahan, olisi hyvä laittaa alimmaiseksi esim. uretaanilevy tai EPS(R) maakosteuden kulkeutumisen estämiseksi. Eristeen saa kivasti piilotettua listan avulla, jos jää näkyviin kuten kuvassa terassilla.


ULKOPOREALTAIDEN HUOLTO

Meidän kauttamme myös ulkoporealtaiden huolto. Varastossamme on suuri määrä tehtaan alkuperäisiä Balboan osia altaiden huoltoon.

Asentajamme ovat LVI-alan ammattilaisia, jotka ymmärtävät asentamisen lisäksi myös hyvän asiakaspalvelun merkityksen.

TUKES kylmäalan pätevyystodistus Nro12391/91/2010


HUOM! Mikäli näytössä näkyy ECN/EC tai SL/SLP, allas ei ole rikki, vaan olet vaihtanut altaan vahingossa käyttötilan (mode). Vaihda takaisin standard-tilaan. Paina ensin nappia ''mode'' ja sen jälkeen ''lämpötilan säätö alas'' (toista), kunnes näytöön tulee ''Standard'', jolloin lämmitysvastus kytkeytyy päälle ja näyttöön ilmestyy ''Heat''. Kaikki kunnossa!


Veden laatuun liittyvät ongelmat:


Vesi on vihreää ja sameaa

Syy
Vedessä on leväkasvustoa, koska siinä ei ole riittävästi klooria tai koska pH-arvo on liian alhainen.
Ratkaisu
Säädä pH-arvoa. Tee sokkidesinfiointi ja lisää veteen KlarPoolia.

Altaan seinät ovat limaiset

Syy
Vedessä on leväkasvustoa, koska siinä ei ole riittävästi klooria tai koska pH-arvo on liian alhainen.
Ratkaisu
Säädä pH-arvoa. Tee sokkidesinfiointi ja lisää veteen KlarPoolia

Vesi on maitomaista ja sameaa

Syy 1
Veden pH-arvo on liian suuri eli vesi on liian kovaa (emäksistä). Siksi kalkkihiukkasia erittyy veteen.
Ratkaisu 1
Säädä pH-arvoa tekemällä sokkidesinfiointi. Lisää Saostusainetta ja käynnistä pumppu.
Syy 2
Vedessä ei ole riittävästi desinfiointiainetta.
Ratkaisu 2
Säädä pH-arvoa tekemällä sokkidesinfiointi. Lisää Saostusainetta ja käynnistä pumppu. Nosta tarvittaessa Viikkokloori-annostusta.

Vesi on vihreää mutta kirkasta. Vedessä on ruskeita hiukkasia.

Syy
Vedessä on rautahiukkasia (keltavihreä väri) tai kuparihiukkasia (turkoosi väri).
Ratkaisu
Säädä pH-arvoa tekemällä sokkidesinfiointi. Lisää Saostusainetta ja puhdasta vettä. Anna pumpun käydä tauotta.

Vesi on ruskeaa ja sameaa

Syy
Vesi sisältää rautaa.
Ratkaisu
Säädä pH-arvoa tekemällä sokkidesinfiointi. Lisää Saostusainetta ja puhdasta vettä. Anna pumpun käydä tauotta.

Vesi on mustaa ja sameaa

Syy
Vesi sisältää mangaania.
Ratkaisu
Säädä pH-arvoa tekemällä sokkidesinfiointi. Lisää Saostusainetta ja puhdasta vettä. Anna pumpun käydä tauotta.

Altaan seinissä on karhea kertymä

Syy
Veden pH-arvo on liian suuri eli vesi on liian kovaa (emäksistä). Siksi veteen muodostuu kalkkikertymiä.
Ratkaisu
Tyhjennä allas ja poista kertymät kalkinpoistoainetta sisältävällä puhdistusaineella.

Altaani pH- ja klooriarvot ovat oikeat, mutta vesi on vihreää.

Syy
Vedessä on liikaa stabilaattoria (syanyyrihappoa).
Ratkaisu
Mittaa veden syanyyrihappopitoisuus ja vaihda osa vedestä.

Metalliosat ja -tikkaat ruostuvat.

Syy
Veden pH-arvo on liian pieni eli vesi on liian pehmeää (hapanta).
Ratkaisu
Säädä pH-arvo arvoon 7,0–7,4.


Tärkeitä mittausarvoja

pH-arvo
7,0 - 7,4
Vapaa kloori*
1,0 - 3,0 mg/l
Sitoutunut kloori*
enintään 0,5 mg/l
Aktiivihappi
3,0 - 8,0 mg/l
Syanyyrihappo
25 - 50 mg/l
Kokonaisemäksisyys
80 - 120 mg/l
Kalsiumkovuus
100 - 200 mg/l

*) Kloori jää veteen, kun sen desinfiointikyky on loppunut. Sitä kutsutaan sitoutuneeksi klooriksi. Vapaa kloori on vedessä olevaa desinfiointikykyistä klooria.